Integritet – hur kommer mina uppgifter skyddas?

Alla dina personuppgifter och forskningresultat kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Personuppgiftsansvarig är Region Skåne. Personuppgifter som rör din sjukdom kommer att hämtas från journaler och sparas i en databas. Sekretess råder självklart och lösenord finns för tillgång till våra datorer och databas. Forskningsresultaten kommer att redovisas i internationella vetenskapliga tidskrifter på sådant sätt att det är omöjligt att identifiera vilka patienter som bidragit med vävnadsprov, blod och annan information.

Alla som arbetar med BioMEL har tystnadsplikt. Resultat kommer att redovisas utan möjlighet till att spåra uppgifter från deltagarna personligen. BioMEL kommer att behandla dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:04) och GDPR. Du har rätt att en gång per år få ut ett utdrag om vilka uppgifter som finns registrerade om dig och varifrån uppgifterna kommer och vem som tagit del av uppgifterna. Om du vill avsluta ditt deltagande och inte vill vara med i BioMEL ber vi att du kontaktar våra forskningssköterskor.