Vad är BioMEL?

BioMEL är en studie om ny diagnostik, prognos och behandlingsrespons för malignt melanom. Hudcancersjukdomen malignt melanom har ett varierat sjukdomsförlopp där det absoluta flertalet botas med operation. Men om sjukdomen sprider sig behöver man ofta ta mediciner. Sjukvården och forskning måste samverka för att bli bättre på att hitta de särdrag som visar sjukdomens utveckling (prognos) och hur nya medicinska behandlingar fungerar mot olika melanomtumörer. Forskarna som driver studien kommer från flera olika specialiteter som onkologi, kirurgi, biomedicin, patologi och dermatologi. Tillsammans vill vi med denna forskningsstudie undersöka om vi kan förbättra vår diagnostik av melanom och på så sätt ge oss verktyg för säkrare prognoser på melanom hos enskilda patienter. Med hjälp av en bättre diagnostik vill vi också undersöka behandlingsresponsen på de nya läkemedel som nu finns att tillgå för behandling av spridd malignt melanom.