Vad är målet med studien?

Målet är att forskarna ska lära sig mer om det stora spektrum som sjukdomen melanom utgör. Kan man förbättra diagnostiken så leder det i förlängningen till att patienterna slipper operationer av märken "för säkerhets skull". Detta leder till mindre oro för patienterna och färre ärr och operationskomplikationer. Målet är också att de patienter som i framtiden får melanom får en bättre prognosbedömning, grundat på tumörspecifika egenskaper i det enskilda melanomet, och en individanpassad behandling och uppföljning. Detta leder till att patienter med "låg-risk- melanom" behöver kontrolleras på ett sätt och de med "hög-risk-melanom" kan få en anpassad uppföljning. Onödiga kontroller kan avslutas och viktiga kontroller kan därmed prioriteras, allt för patientens bästa.