Vad göra om du ångrar din med medverkan?

Att delta i denna studie är helt frivilligt och du kan när som helst avsluta ditt deltagande. Du behöver inte ange något skäl till att du inte vill vara med längre. Då kommer inga analyser att göras på din tumörvävnad eller ditt blod. Alla persondata kommer då att tas bort och all tumörvävnad i studien kommer att destrueras. Om du vill avsluta ditt deltagande ber vi dig ta kontakt med någon av våra kontaktsjuksköterskor (var god se Kontakt-fliken).