Vad innebär deltagande i studien?

Det är helt frivilligt att bidra till denna undersökning/studie. Vi vill understryka att din behandling blir precis lika bra vare sig du deltar eller ej och din behandling fördröjs inte. Förutom att vi kommer operera bort din misstänkta förändring, kommer vi också ta blodprover och du kommer också få fylla i en enkät om din livskvalitet och om riskfaktorer för utvecklandet av malignt melanom. Resultaten från vår forskning kommer inte påverka din behandling eller uppföljning.