Vad står förkortningen BioMEL för?

Bio står för projektets biologiska aspekter med analys av biologiska tumörmarkörer samt att vi samlar vår information i en biobank. MEL står för melanom.