Vad står förkortningen BioMEL för?

Bio i BioMEL står för att vi vill avslöja biologin bakom nevi och melanom. Bio visar därmed projektets biologiska aspekter, med analyser av biologiska markörer i de hudförändringar och dottertumörer vi opererar bort och tar prov på i BioMEL. Bio står också för att vi samlar information i en biobank.  

MEL i BioMEL står för melanocytära hudförändringar. Melanocytära hudförändringar innefattar i huvudsak melanom och nevi (födelsemärken/leverfläckar).