Varför är forskning inom malignt melanom viktigt?

Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer. Årligen drabbas över 4000 patienter av denna cancerform i Sverige. Årligen avlider ca 500 personer till följd av malignt melanom. Det är den femte vanligaste cancern i Sverige och den ökar i antal fall varje år.

Vår forskningsstudie BioMEL har uppkommit för att vi vill och behöver förstå mer om malignt melanoms tumörbiologiska egenskaper och koppla detta till diagnostik, prognos och vem som får effekt av vilken behandling (behandlingsprediktion). På så sätt kan vi bli mer framgångsrika i diagnostik, behandling och uppföljning av denna ibland svåra och aggressiva sjukdom.