Varför är forskning inom malignt melanom viktigt?

Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer. Årligen drabbas ca 3300 patienter av denna cancerform. Årligen avlider ca 500 personer till följd av malignt melanom. Det är den sjätte vanligaste cancern i Sverige och den ökar i antal fall varje år. Vår forskningsstudie BioMEL har uppkommit för att vi vill och behöver förstå mer om malignt melanoms tumörbiologiska egenskaper och koppla detta till diagnostik, prognos och behandlingsprediktion. På så sätt kan vi bli mer framgångsrika i behandlingen av denna ibland svåra och aggressiva sjukdom.