Varför är jag inbjuden att delta i studien?

Patienter på våra forskningsmottagningar i Helsingborg eller Lund, som uppvisar en hudförändring som kan vara ett misstänkt förstadium eller ett misstänkt melanom, där läkaren förordar operation kommer erbjudas att delta.