Varför är jag inbjuden att delta i studien?

Patienter på våra mottagningar vid sjukhusen i Helsingborg, Lund, Malmö och Kristianstad, och som uppvisar en hudförändring som kan vara ett misstänkt förstadium (nevus) eller ett misstänkt melanom, där läkaren förordar operation kan erbjudas att delta i BioMEL. Detsamma gäller de patienter på ovan nämnda sjukhus, där man misstänker spridd melanomsjukdom.