Vem är ansvarig för BioMEL-studien?

Kari Nielsen, Docent och överläkare, Hudklinikerna vid SUS, Lund

samt vid  Skånes sjukhus Nordväst, Helsingborg.

Karolin Isaksson, Med. Dr och överläkare. Kirurgiska kliniken vid Skånes sjukhus Nordost, Kristianstad. 

Ana Carneiro, Med. Dr. och överläkare Onkologiska kliniken, SUS Lund. 

Anna Hafström, Docent och överläkare, ÖNH-kliniken SUS Lund.

Göran Jönsson, Professor. Melanoma Genomics, Avd för Onkologi, Lunds Universitet.

Christian Ingvar, Professor och överläkare. Avd för Kirurgi, Lunds Universitet.

Samtliga forskare är aktiva inom Lund Melanoma Study Group.