Vem är ansvarig för BioMEL-studien?

Christian Ingvar, Prof Överläkare, Avd för Kirurgi, SUS Lund

Kari Nielsen, Med. Dr.Överläkare, Hudkliniken, Helsingborgs lasarett

Lotta Lundgren, Med. Dr.Överläkare Avd för Onkologi, SUS Lund