Vilka prover tas om jag är med?

Om en misstänkt förändring opereras bort sker detta på vanligt vis i lokalbedövning. I samband med operationen fotograferas det märke som ska opereras bort. Efter/vid operationen tar forskare hand om hudförändringen för att se om en bit kan tas undan till forskning. Detta görs först efter att man säkerställt den vanliga mikroskopiska undersökningen för att kunna ställa rätt diagnos. Före operationen tas blodprov (från armen), för senare jämförelse med tumören.

Vävnads- och blodprovstagning sker på Region Skånes sjukhus i samband med ditt ordinarie besök där. Analyserna görs under ledning av vårt forskningslaboratorium på Lunds Universitet och vi kommer att studera genvarianter (arvsanlag), äggviteämnen i olika melanom och jämföra med normalvävnad och blod. Vi avser att etablera ett (etikgodkänt) samarbete med Sanger Institute i Cambridge, Storbritannien under 2021, där vissa analyser kan komma att ske. Inom BioMELs ramar kommer vi även att analysera ärftliga faktorer (varianter av gener) som kan påverka diagnos, behandlingssvar, biverkningar och prognos. Alla forskningsprover samlas i en melanombiobank som är godkänd och registrerad. Tumörvävnad granskas av specialutbildad hudpatolog, vilket garanterar högsta säkerhet i svaren.