BioMEL snart i Kristianstad

BioMEL kommer att starta även på sjukhuset i Kristianstad under hösten 2019. I första hand kommer patienter som opereras på Kirugiska kliniken att tillfrågas om forskningsdeltagande. Ansvarig forskare i Kristianstad är Karolin Isaksson, Med. dr och överläkare i kirurgi.