Vad är LMSG?

LMSG står för Lund Melanoma Study Group och är en multidisciplinär forskargrupp. Hela spektrat av melanomforskning innefattas av vår grupp: kirurgi, dermatologi, onkologi, epidemiologi, patologi, molekylärbiologi, statistiker, sekreterare och forskningssköterskor. Vi forskar även på annan typ av hudcancer, såsom skivepitelcancer och basalcellscancer. Nedan ser du våra medlemmar.

Vi på LMSG

Christian Ingvar

Professor, Överläkare, Tidigare på Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus

Tidigare avdelningschef för Bröst- och Melanomteamet i Lund.

Huvudansvarig för BioMEL-studien.

Grundare av LMSG.

Håkan Olsson

Professor, Överläkare, Skånes onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus

Avdelningschef och forskningsledare för Enheten för cancerepidemiologi,

Institutionen för klinisk vetenskaper Lund, Cancerepidemiologi.

Grundare av LMSG.

Kari Nielsen

Docent, Överläkare, Universitetslektor. Hudkliniken, Skånes sjukhus nordväst, Helsingborgs lasarett samt SUS, Lund.

Huvudansvarig för BioMEL-studien.

Forskar om melanom, annan hudcancer, melanomdiagnostik och optimering av hudcancervård.

Lotta Lundgren

Med. Dr, Överläkare, Skånes onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus och Hallands sjukhus, Halmstad.

Huvudansvarig för BioMEL-studien.

Ana Carneiro

Med. Dr, Specialistläkare, Skånes onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus

Göran Jönsson

Professor, molekylärbiolog, Biomedicinskt centrum och Skånes onkologiska klinik, Lunds Universitet. Forskningsledare Melanoma Genomics Unit, Lunds Universitet

Forskning kring samverkan mellan tumörbiologi och klinik i malignt melanom

Katja Harbst

Med. Dr, molekylärbiolog, Biomedicinskt centrum, Lunds Universitet

Forskning kring samverkan mellan tumörbiologi och klinik i malignt melanom

Anna Måsbäck

Med. Dr, Överläkare, Avdelningen för Klinisk patologi, Skånes Universitetssjukhus

Karolin Isaksson

Överläkare, Kirurg, Medicine doktor.

Skånes Universitetssjukhus resp Skånes sjukhus nordost, Kristianstad

Forskar bland annat om överlevnad vid melanom. Ansvarig kirurg inom BioMEL.

Gustav B Christensen

Specialistläkare, Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus.

Doktorand, forskar om skivepitelcancer och malignt melanom.

Henrik Ekedahl

Med.Dr, Specialistläkare inom Onkologi, Skånes Universitetssjukhus

Tidigare doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Kirurgi.

Forskning kring samverkan mellan tumörbiologi och klinik i malignt melanom

Philippe Wagner

Phd, statistiker, Institutionen för klinisk vetenskaper Lund, Cancerepidemiologi.  

Catharina Natt o Dag

Forskningssköterska, Hudkliniken, Helsingborgs lasarett

Marie Sjögren och Carina Eriksson

Forskningssköterskor på SUS i Lund och Malmö.