- en studie om ny diagnostik, prognos och behandlingsrespons för
malignt melanom.

Om BioMEL

BioMEL är ett världsunikt forskningsprojekt om diagnostik, riskfaktorer, prognos och behandlingsrespons för malignt melanom.

Vad betyder LMSG?

LMSG står för Lund Melanoma Study Group. Hela spektrat av pigmenterade hudförändringar, inklusive melanom, belyses av vår multidiciplinära grupp med forskare inom dermatologi, kirurgi, onkologi, epidemiologi och patologi tillsammans med molekylärbiologer, statistiker, sekreterare och forskningssköterskor.

Kontakta oss

Carina Eriksson och Marie Sjögren (tjl 2021)
Forskningssköterskor i Lund och Malmö
046-177500
carina.eriksson@med.lu.se

Catharina Natt och Dag 
Forskningssköterska Helsingborg
042-4062339
catharina.nattochdag@skane.se

Bidragsgivare

Vi på LMSG