- en studie om ny diagnostik, prognos och behandlingsrespons för
malignt melanom.

Om BioMel

Sjukvård och forskare måste samverka för att bli bättre på att hitta de särdrag som visar melanomsjukdomens olika ansikten, dess utveckling (prognos) och hur nya medicinska behandlingar fungerar mot olika melanomtumörer. BioMEL är ett större forskningsprojekt med flera delprojekt om ny diagnostik, prognos och behandlingsrespons för malignt melanom och för pigmenterade hudförändringar som kan likna melanom.

 I klartext är BioMEL ett övergripande, så kallat translationellt, forskningsprojekt om pigmenterade hudförändringar som är eller kan vara melanom, alternativt är pigmenterade hudförändringar där melanom i huden utgör en möjlig alternativ diagnos. Namnet BioMEL syftar till att vi vill avslöja biologin bakom melanocytära hudförändringar, där leverfläckar (nevi) och melanom ingår. Till BioMEL hör vår forskningsdatabas med information (individuella personuppgifter) om behandlade melanompatienter samt patienter med misstanke på melanom som är kopplade till projektet. Databasen är skyddad från insyn för utomstående enl de sekretessregler som gäller i sjukvården samt de nya datasekretessregler, GDPR som gäller i EU sedan maj 2018. Endast behörig forskningspersonal har tillgång till uppgifterna. Alla forskningspersoner i BioMEL-projektet har individuellt och via skriftligt medgivande accepterat att ingå i BioMEL och har alla fått en kopia på medgivandet där det finns kontaktuppgifter till studieansvariga. Utöver forskningsdatabasen finns även BioMEL:s biobank, där blodprov och vävnadsprov förvaras inlåsta.

Hudcancersjukdomen melanom, eller malignt melanom,har ett varierat sjukdomsförlopp. Det absoluta flertalet patienter idag diagnosticeras lätt och botas med en enkel operation. Men ibland är diagnostiken före operation svår, särskilt vid små eller tidiga melanom. I tidiga stadier har melanom i huden stora likheter med födelsemärken/leverfläckar. Med dermatoskop (handhållen lupp) kan diagnostiken klart förbättras jämfört med bedömning med blotta ögat, men riktigt bra förfinade diagnostiska metoder saknas i dagsläget. Idag opereras därför även de hudförändringar som liknar melanom bort, för säkerhets skull. Önskvärt vore att man i framtiden på ett enkelt sätt kunde ge en riktigt säker diagnos före operation, så bara förstadier och melanom opereras bort och de pigmenterade hudförändringar som inte är elakartade aldrig behöver opereras bort. Allt för att minimera obehag och oro för patienterna. Inom den del av BioMEL-projektet som bedrivs på Hudkliniker är målet just att utveckla förfinade och mer exakta metoder för diagnostik av både melanom och dess differentialdiagnoser.

Om melanomet sprider sig med dottertumörer (metastaser) till lymfkörtlar eller någon annanstans i kroppen behöver man kunna skräddarsy en behandling som är anpassad efter vilken typ och hur aggressivt det spridda melanomet är. I dag finns flera nya läkemedel mot spridd melanomsjukdom, men vissa av dessa läkemedel passar inte vissa patienter. I dagsläget finns det få sätt att "matcha" rätt läkemedel med rätt patient. Inom den del av BioMEL-projektet som bedrivs på kirurgiska och onkologiska kliniker är målet att hitta melanomspecifika "biomarkörer" som kan leda till att varje enskild patient kan få rätt sort och optimal effekt av sin behandling. 

Forskarna som driver BioMEL kommer från flera olika specialiteter som dermatologi, onkologi, kirurgi, biomedicin och patologi. Samtliga ingår i LMSG (Lund Melanoma Study Group). Tillsammans vill vi med detta forskningsprojekt, som spänner över hela vägen från förstadier av melanom till spridd sjukdom, sikta på att förbättra vår diagnostik, behandling och omhändertagande av patienter med diagnosen melanom. Genom BioMEL hoppas vi kunna ta fram bättre verktyg för säkrare diagnos och prognos för den enskilda patienten. Med hjälp av en bättre metastasdiagnostik och genom att följa hur det går för våra forskningspersoner i BioMEL vill vi också undersöka behandlingsresponsen på de nya läkemedel som nu finns att tillgå för behandling av spritt malignt melanom.

Kontakta oss

Om du frågor eller funderingar om studien, tveka inte att kontakta oss.

Catharina Natt och Dag 
Forskningssköterska Skånes sjukhus nordväst, Helsingborg
042-4062339
catharina.nattochdag@skane.se

Carina Eriksson
Forskningssköterska SUS Lund, SUS Malmö och Skånes sjukhus nordost, Kristianstad
046-177500
carina.eriksson@med.lu.se