Om BioMEL

Biomel är en forskningsdatabas med information (individuella personuppgifter) om behandlade melanompatienter samt patienter med misstanke på melanom. Databasen är skyddad från insyn för utomstående enl de sekretessregler som gäller i sjukvården samt de nya datasekretessregler, GDPR som gäller i EU sedan maj 2018. Endast behörig forskningspersonal har tillgång till uppgifterna. Alla patienter i BioMEL har individuellt via skriftligt medgivande accepterat att ingå i databasen och har alla fått en kopia på medgivandet där det finns kontaktuppgifter till studieansvariga.

Hudcancersjukdomen malignt melanom har ett varierat sjukdomsförlopp där det absoluta flertalet patienter idag diagnosticeras lätt och botas med operation. Men ibland är diagnostiken före operation svår, särskilt vid små eller tidiga melanom. Med dermatoskop (handhållen lupp) kan diagnostiken klart förbättras jämfört med bedömning med blotta ögat, men riktigt bra förfinade diagnostiska metoder saknas i dagsläget. Idag opereras därför även de hudförändringar som liknar melanom bort, för säkerhets skull. Önskvärt vore att man i framtiden på ett enkelt sätt kunde ge en riktigt säker diagnos före operation, så bara förstadier och melanom opereras bort. Allt för att minimera obehag för patienter. Inom den del av BioMEL-projektet som bedrivs på Hudkliniker är målet just att utveckla förfinade och exakta metoder för diagnostik av både melanom och dess differentialdiagnoser.

Om melanomsjukdomen sprider sig behöver man kunna skräddarsy en behandling som är anpassad efter vilken typ och hur aggressivt det spridda melanomet är. I dag finns flera nya läkemedel mot spridd melanomsjukdom, men vissa av dessa läkemedel passar inte vissa patienter. I dagsläget finns det få sätt att "matcha" rätt läkemedel med rätt patient. Inom den del av BioMEL-projektet som bedrivs på kirurgiska och onkologiska kliniker är målet att hitta melanomspecifika "markörer" som kan leda till att varje enskild patient kan få rätt sort och optimal effekt av sin behandling. 

Sjukvården och forskning måste samverka för att bli bättre på att hitta de särdrag som visar melanomsjukdomens olika ansikten, dess utveckling (prognos) och hur nya medicinska behandlingar fungerar mot olika melanomtumörer. BioMEL är en studie om ny diagnostik, prognos och behandlingsrespons för malignt melanom.

Forskarna som driver BioMEL kommer från flera olika specialiteter som dermatologi, onkologi, kirurgi, biomedicin och patologi. Samtliga ingår i LMSG (Lund Melanoma Study Group). Tillsammans vill vi med denna forskningsstudie sikta på att förbättra vår diagnostik av melanom och på så sätt ge oss verktyg för säkrare prognoser på melanom hos enskilda patienter. Med hjälp av en bättre metastasdiagnostik vill vi också undersöka behandlingsresponsen på de nya läkemedel som nu finns att tillgå för behandling av spritt malignt melanom.