Nyheter

09 October, 2019

BioMEL kommer att starta även på sjukhuset i Kristianstad under hösten 2019. I första hand kommer patienter som opereras på Kirugiska kliniken att tillfrågas om forskningsdeltagande.

24 May, 2018

BioMEL är ett forskningsprojekt med därtill knuten forskningsdatabas och biobank med information (individuella personuppgifter) om behandlade melanompatienter samt patienter med hudförändringar dä

03 February, 2017

Lund Melanoma Study Group har genom sin forskning kring melanomsjukdomen ett etikgodkänt program, BioMEL, som nu bl a undersöker vilka patienter som svarar på behandling respektive senare blir

26 March, 2014

BioMEL är sedan hösten 2013 igång på Helsingborgs lasarett och Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund. Planer finns på att inkludera fler sjukhus i projektet om intresse finns.