Nyheter

21 June, 2021

Etikprövningsmyndigheten har godkänt att forskarna inom BioMEL har möjlighet att samarbeta med forskningsinstitutet Sanger Institute och forskargruppen ledd av professor David Adams i Cambridge, U

30 January, 2020

Patienter med melanom svarade bättre på immunterapi om deras tumör innehöll särskilda celler. Det visar forskning som letts av forskare inom BioMEL-projektet.

09 October, 2019

BioMEL har sedan 2020 även etablerats på kirurgen på sjukhuset i Kristianstad. Ansvarig forskare i Kristianstad är Karolin Isaksson, med. dr och överläkare i kirurgi.

24 May, 2018

BioMEL är ett forskningsprojekt med därtill knuten forskningsdatabas och biobank med information (individuella personuppgifter) om behandlade melanompatienter samt patienter med hudförändringar dä

03 February, 2017

Lund Melanoma Study Group har genom sin forskning kring melanomsjukdomen ett etikgodkänt program, BioMEL, som nu bl a undersöker vilka patienter som svarar på behandling respektive senare blir

26 March, 2014

BioMEL är sedan hösten 2013 igång på Helsingborgs lasarett och Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund. Planer finns på att inkludera fler sjukhus i projektet om intresse finns.