Nyheter

30 January, 2020

Patienter med melanom svarade bättre på immunterapi om deras tumör innehöll särskilda celler. Det visar forskning som letts av forskare inom BioMEL-projektet.

09 October, 2019

BioMEL kommer förhoppningsvis att starta även på sjukhuset i Kristianstad under 2020. Ansvarig forskare i Kristianstad kommer i så fall att vara Karolin Isaksson, med.

24 May, 2018

BioMEL är ett forskningsprojekt med därtill knuten forskningsdatabas och biobank med information (individuella personuppgifter) om behandlade melanompatienter samt patienter med hudförändringar dä

03 February, 2017

Lund Melanoma Study Group har genom sin forskning kring melanomsjukdomen ett etikgodkänt program, BioMEL, som nu bl a undersöker vilka patienter som svarar på behandling respektive senare blir

26 March, 2014

BioMEL är sedan hösten 2013 igång på Helsingborgs lasarett och Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund. Planer finns på att inkludera fler sjukhus i projektet om intresse finns.