- en studie om ny diagnostik, prognos och behandlingsrespons för
malignt melanom.

Nyheter

21, June, 2021

BioMEL har fått tillstånd att etablera ett samarbete med Sanger Institute

Etikprövningsmyndigheten har godkänt att forskarna inom BioMEL har möjlighet att samarbeta med forskningsinstitutet Sanger Institute och forskargruppen ledd av professor David Adams i Cambridge, UK. Prover insamlade i BioMEL kan därför komma att analyseras (anonymt) hos forskargruppen i Cambrigde. Skälet till samarbetet är att forskargruppen i Cambridge har tillgång till analysmetoder som ännu inte finns i Sverige.

30, January, 2020

Forskning publicerad i Nature

Patienter med melanom svarade bättre på immunterapi om deras tumör innehöll särskilda celler. Det visar forskning som letts av forskare inom BioMEL-projektet.

BioMEL-projektet har varit en del av den viktiga forskning som nyligen publicerades (januari 2020) i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature.

09, October, 2019

BioMEL nu etablerat i Kristianstad

BioMEL har sedan 2020 även etablerats på kirurgen på sjukhuset i Kristianstad. Ansvarig forskare i Kristianstad är Karolin Isaksson, med. dr och överläkare i kirurgi. Karolin Isaksson har tidigare varit en av de ansvariga för BioMEL på kirurgen på Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund. 

24, May, 2018

GDPR

BioMEL är ett forskningsprojekt med därtill knuten forskningsdatabas och biobank med information (individuella personuppgifter) om behandlade melanompatienter samt patienter med hudförändringar där man inte kunnat utesluta melanom eller dess förstadier före den mikroskopiska undersökningen. Databasen och biobanken är redan nu skyddade från insyn för utomstående enl de sekretessregler som gäller i sjukvården, samt enligt de nya datasekretessregler, GDPR, som kommer att gälla inom EU efter 25 maj 2018. Skyddet av personuppgifter är viktigt och vi prioriterar efterlevnaden av GDPR högt.

03, February, 2017

Rutinmässig mutationstestning av melanomtumörer inom BioMEL.

Lund Melanoma Study Group har genom sin forskning kring melanomsjukdomen ett etikgodkänt program, BioMEL, som nu bl a undersöker vilka patienter som svarar på behandling respektive senare blir resistenta mot behandlingen.

26, March, 2014

BioMel start

BioMEL är sedan hösten 2013 igång på Helsingborgs lasarett och Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund. Planer finns på att inkludera fler sjukhus i projektet om intresse finns. Om du är intresserad av projektet så ta gärna kontakt med en av våra forsknings-sköterskor (v.g se kontaktruta). De kan lotsa dig vidare till rätt person inom forskargruppen.

Kontakta oss

Om du frågor eller funderingar om studien, tveka inte att kontakta oss.

Catharina Natt och Dag 
Forskningssköterska Skånes sjukhus nordväst, Helsingborg
042-4062339
catharina.nattochdag@skane.se

Carina Eriksson
Forskningssköterska SUS Lund, SUS Malmö och Skånes sjukhus nordost, Kristianstad
046-177500
carina.eriksson@med.lu.se