- en studie om ny diagnostik, prognos och behandlingsrespons för
malignt melanom.

BioMEL har fått tillstånd att etablera ett samarbete med Sanger Institute

Etikprövningsmyndigheten har godkänt att forskarna inom BioMEL har möjlighet att samarbeta med forskningsinstitutet Sanger Institute och forskargruppen ledd av professor David Adams i Cambridge, UK. Prover insamlade i BioMEL kan därför komma att analyseras (anonymt) hos forskargruppen i Cambrigde. Skälet till samarbetet är att forskargruppen i Cambridge har tillgång till analysmetoder som ännu inte finns i Sverige.

Kontakta oss

Om du frågor eller funderingar om studien, tveka inte att kontakta oss.

Catharina Natt och Dag 
Forskningssköterska Skånes sjukhus nordväst, Helsingborg
042-4062339
catharina.nattochdag@skane.se

Carina Eriksson
Forskningssköterska SUS Lund, SUS Malmö och Skånes sjukhus nordost, Kristianstad
046-177500
carina.eriksson@med.lu.se