- en studie om ny diagnostik, prognos och behandlingsrespons för
malignt melanom.

Vad betyder LMSG?

LMSG står för Lund Melanoma Study Group och är en multidisciplinär forskargrupp. Hela spektrat av melanomforskning innefattas av vår grupp: kirurgi, dermatologi, onkologi, epidemiologi, patologi, molekylärbiologi, statistiker, sekreterare och forskningssköterskor. Vi forskar även på annan typ av hudcancer, såsom skivepitelcancer och basalcellscancer. Nedan ser du våra medlemmar.

Vi på LMSG

Image
Christian Ingvar

Christian Ingvar

Professor, Överläkare, Tidigare på Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus

Tidigare avdelningschef för Bröst- och Melanomteamet i Lund.

Huvudansvarig för BioMEL-studien.

Grundare av LMSG, Lund melanoma study group.

Image
Håkan Olsson

Håkan Olsson

1950-2021

Grundare av LMSG.

Professor, Överläkare, Skånes onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus 

Avdelningschef och forskningsledare för Enheten för cancerepidemiologi,

Institutionen för klinisk vetenskaper Lund, Cancerepidemiologi.

Image
Kari Nielsen

Kari Nielsen

Docent, Överläkare, Universitetslektor. Hudkliniken, Skånes sjukhus nordväst, Helsingborgs lasarett samt Hudkliniken SUS, Lund.

Huvudansvarig för BioMEL-studien.

Forskar om melanom, annan hudcancer, melanomdiagnostik och optimering av hudcancervård.

Image
Göran Jönsson

Göran Jönsson

Professor, molekylärbiolog, Biomedicinskt centrum och Skånes onkologiska klinik, Lunds Universitet. Forskningsledare Melanoma Genomics Unit, Lunds Universitet

Forskning kring samverkan mellan tumörbiologi och klinik i malignt melanom

Image
Karolin Isaksson

Karolin Isaksson

Överläkare, Kirurg, Medicine doktor.

Skånes Universitetssjukhus resp Skånes sjukhus nordost, Kristianstad

Forskar bland annat om överlevnad vid melanom. Ansvarig kirurg inom BioMEL.

Image
Ana Carneiro

Ana Carneiro

Med. Dr, Överläkare, Skånes onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus, SUS.

Högst ansvarig för patienter som deltar i BioMEL och som behandlas vid onkologiska kliniken.

Image
Siluette

Anna Hafström

Docent och överläkare. Öron-nasa-hals-läkare vid SUS, Lund.

Ansvarar för patienter som opereras och inkluderas inom BioMEL på Öronkliniken i Lund.

Image
Gustav B Christensen

Gustav B Christensen

Överläkare, Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus, SUS i Lund. Enhetschef för Hudmottagningen SUS Lund.

Doktorand, forskar om skivepitelcancer och malignt melanom samt diagnostik med hjälp av en hyperspektral avbildningsmetod.

Image
Henrik Ekedahl

Henrik Ekedahl

Med.Dr, Specialistläkare inom Onkologi, Skånes Universitetssjukhus

Tidigare doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Kirurgi.

Forskning kring samverkan mellan tumörbiologi och klinik i malignt melanom

Image
Teo Helkkula

Teo Helkkula

ST-läkare i dermatologi vid Hudkliniken SUS, Lund. Blivande doktorand inom BioMEL-projektet.

Image
Siluette

Katja Harbst

Med. Dr, molekylärbiolog, Biomedicinskt centrum, Lunds Universitet

Forskning kring samverkan mellan tumörbiologi och klinik i malignt melanom

Image
Silluette man

Philippe Wagner

Phd, statistiker, Institutionen för klinisk vetenskaper Lund, Cancerepidemiologi. 

Image
Siluette

Carina Eriksson, Marie Sjögren & Catharina NattochDag

Carina Eriksson och Marie Sjögren är forskningssköterskor på SUS i Lund och Malmö. De ansvarar även för Skånes sjukhus nordost, Kristianstad. (Under juli 2021- jan 2022 är Marie Sjögren tjänstledig.) Catharina NattochDag är ansvarig forskningssjuksköterska på Skånes sjukhus nordväst, Helsingborg.

Image
Siluette

Anna Måsbäck

Med. Dr, Överläkare, Avdelningen för Klinisk patologi, Skånes Universitetssjukhus

Image
Lotta Lundgren

Lotta Lundgren

Med. Dr, Överläkare onkologi. Tidigare aktiv i BioMEL.

Kontakta oss

Om du frågor eller funderingar om studien, tveka inte att kontakta oss.

Catharina Natt och Dag 
Forskningssköterska Skånes sjukhus nordväst, Helsingborg
042-4062339
catharina.nattochdag@skane.se

Carina Eriksson
Forskningssköterska SUS Lund, SUS Malmö och Skånes sjukhus nordost, Kristianstad
046-177500
carina.eriksson@med.lu.se