- en studie om ny diagnostik, prognos och behandlingsrespons för
malignt melanom.

Rutinmässig mutationstestning av melanomtumörer inom BioMEL.

Lund Melanoma Study Group har genom sin forskning kring melanomsjukdomen ett etikgodkänt program, BioMEL, som nu bl a undersöker vilka patienter som svarar på behandling respektive senare blir resistenta mot behandlingen.

Vid malignt melanom förekommer i ungefär hälften av fallen förändringar (mutationer) i en gen som kallas BRAF. Genom en modern typ av läkemedel som specifikt angriper BRAF-muterade tumörceller, så kallad målstyrd behandling, kan tumörerna minska kraftigt. Det är nu klart att tumörerna i de flesta fallen utvecklar resistens mot BRAF-hämmarna efter i medeltal ett halvår.

En annan nyetablerad läkemedelsgrupp är checkpointhämmare, som hjälper kroppens eget immunförsvar att bekämpa tumörerna. Denna behandling kan ge långvarigt effekt, men alla patienter svarar inte på medicinen. Idag finns det inget sätt att i förväg avgöra om och hur en patient kommer att svara på behandlingen. Det finns dock studier som talar för att tumörer med vissa typer av mutationer svarar bättre på behandlingen.

Mutationstester för melanom utvecklas snabbt och de tester som vi 2013 av Etikprövningsnämnden (EPN) fick godkänt att använda i BioMEL är sedan 2014 ingår i vissa stycken i rutinsjukvården. När vi nu vill utvärdera mutationstesternas utfall mot behandling vill vi inte enbart analysera de melanompatienter som ingår i BioMEL, och som via sitt medgivande sagt ja till detta, utan även ta med de patienter i Lund som sedan 2014 har fått samma mutationsanalyser utförda och har svaren i sina journaler. Genom detta blir patientantalet större och förutsättningen för att kunna ge en säker slutsats ökar. Vissa rutinanalyser behöver ibland kompletteras på laboratoriet men ingen melanompatient behöver lämna något nytt blod eller kontaktas. Detta förfaringssätt har godkänts av EPNs medicinske rådgivare efter kontakt.

Frågor rörande studien kan ställas till

Christian Ingvar, Öl Kirurgen Lund Tel: 046-17 22 55
Ana Carneiro, Öl, Onkologen Lund Tel: 046-17 60 96
Kari Nielsen, Öl, Hudkliniken, Helsingborg. Tel: 042-406 10 00 Anna Hafström, Öl ÖNH-kliniken, Lund. Tel 046-17 85 52

Kontakta oss

Om du frågor eller funderingar om studien, tveka inte att kontakta oss.

Catharina Natt och Dag 
Forskningssköterska Skånes sjukhus nordväst, Helsingborg
042-4062339
catharina.nattochdag@skane.se

Carina Eriksson
Forskningssköterska SUS Lund, SUS Malmö och Skånes sjukhus nordost, Kristianstad
046-177500
carina.eriksson@med.lu.se