- en studie om ny diagnostik, prognos och behandlingsrespons för
malignt melanom.

GDPR

BioMEL är ett forskningsprojekt med därtill knuten forskningsdatabas och biobank med information (individuella personuppgifter) om behandlade melanompatienter samt patienter med hudförändringar där man inte kunnat utesluta melanom eller dess förstadier före den mikroskopiska undersökningen. Databasen och biobanken är redan nu skyddade från insyn för utomstående enl de sekretessregler som gäller i sjukvården, samt enligt de nya datasekretessregler, GDPR, som kommer att gälla inom EU efter 25 maj 2018. Skyddet av personuppgifter är viktigt och vi prioriterar efterlevnaden av GDPR högt. Endast behörig forskningspersonal knutna till BioMEL har tillgång till uppgifterna.

Alla patienter i BioMEL har när de gick in i studien individuellt via skriftligt medgivande accepterat att ingå i databasen/biobanken och har alla fått en kopia på medgivandet.  Där finns kontaktuppgifter till studieansvariga. 

Om du har gått med i studien BioMEL och har frågor kring hur dina personuppgifter används är du välkommen att kontakta studieansvariga, gärna via våra forskningssjuksköterskor.

Kontakta oss

Om du frågor eller funderingar om studien, tveka inte att kontakta oss.

Catharina Natt och Dag 
Forskningssköterska Skånes sjukhus nordväst, Helsingborg
042-4062339
catharina.nattochdag@skane.se

Carina Eriksson
Forskningssköterska SUS Lund, SUS Malmö och Skånes sjukhus nordost, Kristianstad
046-177500
carina.eriksson@med.lu.se