GDPR

BioMEL är ett forskningsprojekt med därtill knuten forskningsdatabas och biobank med information (individuella personuppgifter) om behandlade melanompatienter samt patienter med hudförändringar där man inte kunnat utesluta melanom eller dess förstadier före den mikroskopiska undersökningen. Databasen och biobanken är redan nu skyddade från insyn för utomstående enl de sekretessregler som gäller i sjukvården, samt enligt de nya datasekretessregler, GDPR, som kommer att gälla inom EU efter 25 maj 2018. Skyddet av personuppgifter är viktigt och vi prioriterar efterlevnaden av GDPR högt. Endast behörig forskningspersonal knutna till BioMEL har tillgång till uppgifterna.

Alla patienter i BioMEL har när de gick in i studien individuellt via skriftligt medgivande accepterat att ingå i databasen/biobanken och har alla fått en kopia på medgivandet.  Där finns kontaktuppgifter till studieansvariga. 

Om du har gått med i studien BioMEL och har frågor kring hur dina personuppgifter används är du välkommen att kontakta studieansvariga, gärna via våra forskningssjuksköterskor.