BioMEL start

BioMEL är sedan hösten 2013 igång på Helsingborgs lasarett och Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund. Planer finns på att inkludera fler sjukhus i projektet om intresse finns. Om du är intresserad av projektet så ta gärna kontakt med en av våra forsknings-sköterskor (v.g se kontaktruta). De kan lotsa dig vidare till rätt person inom forskargruppen.