- en studie om ny diagnostik, prognos och behandlingsrespons för
malignt melanom.

BioMEL nu etablerat i Kristianstad

BioMEL har sedan 2020 även etablerats på kirurgen på sjukhuset i Kristianstad. Ansvarig forskare i Kristianstad är Karolin Isaksson, med. dr och överläkare i kirurgi. Karolin Isaksson har tidigare varit en av de ansvariga för BioMEL på kirurgen på Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund. 

Kontakta oss

Om du frågor eller funderingar om studien, tveka inte att kontakta oss.

Catharina Natt och Dag 
Forskningssköterska Skånes sjukhus nordväst, Helsingborg
042-4062339
catharina.nattochdag@skane.se

Carina Eriksson
Forskningssköterska SUS Lund, SUS Malmö och Skånes sjukhus nordost, Kristianstad
046-177500
carina.eriksson@med.lu.se