BioMEL nu etablerat i Kristianstad

BioMEL har sedan 2020 även etablerats på kirurgen på sjukhuset i Kristianstad. Ansvarig forskare i Kristianstad är Karolin Isaksson, med. dr och överläkare i kirurgi. Karolin Isaksson har tidigare varit en av de ansvariga för BioMEL på kirurgen på Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund.