BioMEL har fått tillstånd att etablera ett samarbete med Sanger Institute

Etikprövningsmyndigheten har godkänt att forskarna inom BioMEL har möjlighet att samarbeta med forskningsinstitutet Sanger Institute och forskargruppen ledd av professor David Adams i Cambridge, UK. Prover insamlade i BioMEL kan därför komma att analyseras (anonymt) hos forskargruppen i Cambrigde. Skälet till samarbetet är att forskargruppen i Cambridge har tillgång till analysmetoder som ännu inte finns i Sverige.