- en studie om ny diagnostik, prognos och behandlingsrespons för
malignt melanom.

Forskning publicerad i Nature

Patienter med melanom svarade bättre på immunterapi om deras tumör innehöll särskilda celler. Det visar forskning som letts av forskare inom BioMEL-projektet.

BioMEL-projektet har varit en del av den viktiga forskning som nyligen publicerades (januari 2020) i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature.

"Genom att studera vävnadsprover från melanompatienter har vi kunnat se att när de här speciella strukturerna av B-celler fanns närvarande hade patienten bättre prognos och svarade bättre på immunterapi, säger Göran Jönsson, en av huvudforskarna inom BioMEL  och professor vid Lunds universitet. Göran Jönsson har lett studien. Resultaten uppmärksammades bland annat i Vetenskapsradions nyheter i P1.

Kontakta oss

Om du frågor eller funderingar om studien, tveka inte att kontakta oss.

Catharina Natt och Dag 
Forskningssköterska Skånes sjukhus nordväst, Helsingborg
042-4062339
catharina.nattochdag@skane.se

Carina Eriksson
Forskningssköterska SUS Lund, SUS Malmö och Skånes sjukhus nordost, Kristianstad
046-177500
carina.eriksson@med.lu.se