Forskning publicerad i Nature

Patienter med melanom svarade bättre på immunterapi om deras tumör innehöll särskilda celler. Det visar forskning som letts av forskare inom BioMEL-projektet.

BioMEL-projektet har varit en del av den viktiga forskning som nyligen publicerades (januari 2020) i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature.

"Genom att studera vävnadsprover från melanompatienter har vi kunnat se att när de här speciella strukturerna av B-celler fanns närvarande hade patienten bättre prognos och svarade bättre på immunterapi, säger Göran Jönsson, en av huvudforskarna inom BioMEL  och professor vid Lunds universitet. Göran Jönsson har lett studien. Resultaten uppmärksammades bland annat i Vetenskapsradions nyheter i P1.